CV MONA SUNDELIUS

 • Navn Mona Sundelius
 • Adresse Pettersløkka 27 A, 3040 Drammen
 • Atelier: Strømsø Atelierfellesskap, Tordenskioldsgate 63 ,
  3044 Drammen
 • Telefon 47 37 44 29
 • E-post Send mail
 • Firmanavn Kamelona Design & Ateliér
 • Org.nr. 988 325 953
 • Kontonr. 0539 14 26661


 • UTDANNELSE

  2003-2005 Bachelor i Visuell Kommunikasjon, Høgskolen i Buskerud
  1987-95 Elev av Henrik McDougall, oljemaleri, akt, croquis
  1986-87 Elev ved Asker Kunstskole


  MEDLEMSKAP

  Norske Billedkunstnere
  Buskerud Bildende Kunstnere


  VERV

  2019- Styremedlem i BBK
  2018-2020 Medlem av representantskapet for Østlandsutstillingen
  2016-2018 Varamedlem i styret for BBK
  2014-2016 Medlem av innstillingskomitéen for utstillingsstipend Buskerud Bildende Kunstnere (BBK)


  UTSTILLINGER

  2019 Kunst Rett Vest/Henie Onstad
  2018 Separatutstilling i Holmsbustuene
  2018 Kunst rett vest/Drammens museum
  2018 Novemberutstillingen *
  2018 Sommerutstilling Sakkerhusene, Norsk Bergverksmuseum, Kongsberg.
  Et samarbeid med Buskerud kunstsenter
  2018 Stipendutstillingen, Buskerud Kunstsenter
  2018 Gruppeutstilling i Strømsø kirke
  2017 Sommerutstillingen ved Buskerud Kunstsenter (juryert)
  2015 Kunstsenteret i Buskerud, stipendutstilling
  2015 Kollektivutstilling Støa v Holmsbu
  2014 Stipendutstillingen, Galleri Ramfjord
  2013 Novemberutstillingen
  2012 Novemberutstillingen
  2011 Novemberutstillingen
  2007 Novemberutstillingen
  2007 Fellesutstilling Lier Kunstforening
  2007 Kollektivutstilling, Juletregården i Lier
  2007 Utsmykning. PERI NORGE
  2006 Separatutstilling under "Kulturnatten", i regi av Lier Kommune
  2002 Novemberutstillingen
  2001 Novemberutstillingen
  2000 Novemberutstillingen
  1999 Novemberutstillingen
  1998 Novemberutstillingen
  1997 Novemberutstillingen
  1996 Novemberutstillingen
  1990 Kollektivutstilling under "Lierdagene"

  *Buskerud Bildende Kunstneres utstilling, m. fagjury